1307
ARNOLD
1323
ARNOLDUS VILLICUS
1332-1335
ARNOLD COMES
1343
ARNOLDUS
1346-1347
ALBERTUS
1355
GEORGIUS ZENTHFFEER
1361
ALBERTUS
1377-1378
JACOBUS STOYANI
1380-1382
LEONARDUS
1385
JACOBUS STOYAN
1396-1397
LEONARDUS
1398-1399
JACOBUS STOYAN
_______________
1400
JACOBUS KILIANUS
1403-1404
JACOBUS STOYAN
1405
LADISLAUS KNOBLAUCH
1407
LAURENTIUS DITEL
1408
JACOBUS STOYAN
1410
GEORGIUS GRENICZER
1416
LADISLAUS
KUKELBRECHT
1423-1435
JOHANNES HEBENSTREIT
1436-1437
LADISLAUS INSTITOR
1439
TADEUS SCHYNNAGEL
1440

AUGUSTINUS GRENICZER
1443
TADEUS SCHYNNAGEL
1444
JOHANNES HEBENSTREIT
1448
AUGUSTINUS GRENICZER
1452-1459
STEPHANUS GROMER
1462
AUGUSTINUS CROMER
1464
STEPHANUS CROMER
1467
AUGUSTINUS CROMER
1468
JOHANNES TOCKLER
1472
JOHANNES MUSSIKGANG
1476
JOHANNES TOCKLER
1477
FRANCISCUS CZOTMMAR
1479
JOHANNES RUSSDORFER
1481
JOHANNES TOCKLER
1482
PAULUS DORROHOLTZ
1485
CLEMENT CZYPSSER
1486
PAULUS DORROHOLTZ
1487
GEORGIUS FERBER
1489
JOHANNES RUSSDORFER
1492
STEPHANUS IRMESCH
1496
GEORGIUS GABRIELIS
1499
JOHANNES OPITZER
_______________
1500
GEORGIUS SYBENBURGER
1503
GEORGIUS GABRIELIS
1504
MICHAEL KUKELBRECHT
1506
GEORGIUS GABRIELIS
1510
GEORGIUS SCHVARCZ
1512
MATHIAS GREFF
1514
MICHAEL KUKELBRECHT
1516
MATHIAS GREFF
1518
JOHANNES SCHEUTZLICH
1520
MICHAEL KUKELBRECHT
1522
JOHANNES FERBER
1525
MICHAEL KUKELBRECHT

1531
PAULUS
LIPCZKY
1535
ANDREAS
MELCZER
1538
THOMAS
SZABO
1544
GASPARUS
THARNAKY

1545
JOHANNES
WASFAZEKGIARTHO
1547
JOHANNES LIPPAY
1549
GEORGIUS BAKAY
1550
JOHANNES LIPPAY
1553
EMERICUS PATSCHNER
1556
LAURENTIUS AURIFABER
1557
EMERICUS PATSCHNER
1559
JOHANNES FYNK

1560
LAURENTIUS AURIFABER
1562
EMERICUS PATSCHNER
1564
BALTHASAR TANHEUSSER
1565
LAURENTIUS AURIFABER
1569
JACOBUS GROTHKER
1570
LAURENTIUS AURIFABER
1572
WOLFGANGUS WAGNER
1573
LAURENTIUS AURIFABER
1575
JACOBUS GROTHKER
1577
LEONARDUS CROMER
1578
LAURENTIUS AURIFABER
1580
MARTINUS VENCZEL
1582
LAURENTIUS AURIFABER
1583
MARTINUS VENCZEL
1585
JACOBUS GROTHKER
1586
LAURENTIUS AURIFABER
1587
JOHANNES ELER
1589
MARTINUS VENCZEL
1592
ANDREAS MATERNA
1594
MARTINUS VENCZEL
1598
MELCHIOR REINER
_______________
1600
MARTINUS VENCZEL
1601
MELCHIOR REINER
1602
ANDREAS MATERNA
1603
JOHANNES BOCATIUS
1605
THPOMAS
SOMMERSDORFER
1607
STEPHANUS HERCZEG
1610
THPOMAS
SOMMERSDORFER
1614
MELCHIOR REINER
1617
JOHANNES LANG
1621
ANDREAS WARANAY
1625
PAULUS TANCZOS
1624
JOHANNES LANG
1627
STEPHANUS ALMASSY
1630
MICHAEL WASS
1634
NICOLAUS KOSZEGHY
1637
MICHAEL WASS
1639
MICHAEL DEBRECZENI
1642
JOHANNES KEVICZKI
1646
ANDREAS VARIASI
1648
JOHANNES KEVICZKI
1653
SZEBASTIANUS
SZENTIKIRALYI
1658
MICHAEL KALLAY
1664
MARTINUS MADARÁSZ
1672
JOHANNES FODOR
1676
JOHANNES KINISY
1677
HEORGIUS HOFFMAN
1678
JOHANNES KINISY
1679
ANDREAS WIDA
1683
STEPHANUS KASSAY
1684
DAVID FEJA
1686
MICHAELIS DENECZKY
1688
ANDREAS WIDA
1689
FRANCISCUS LENGYEL
1691
JOHANNES GRASZ
1694
GASPARUS VASS
1695
JOHANNES GRASZ
1696
GASPARUS VASS
1697
JOHANNES GRASZ
1698
FRANCISCUS GYORY
_______________
1701
JOHANNES GRASZ
1702
GEORGIUS LUKACSIK
1703
FRANCISCUS GYORY
1704
GEORGIUS LUKACSIK
1706
FRANCISCUS GYORI
1707
EMERICUS
SZENT MARTONYI
1710
STEPHANUS VANCSAY
1712
GEORGIUS KOMAROMI
1713
MARTINUS RACZ
1718
STEPHANUS VANSCAY
1726
FRANCISCUS KORPONAY
1729
STEPHANUS VANSCAY
1731
JOHANNES THURZO
1733
STEPHANUS VANSCAY
1734
FRANCISCUS KORPONAY
1736
LADISLAUS DEMECZKY
1740
FRANCISCUS KORPONAY
1744
STEPHANUS BERCZYK

1747
LADISLAUS DEMECZKY
1749
STEPHANUS BERCZYK
1756
ALEXANDER DUBNICZAY
1760
STEPHANUS BERCZIK
1767
ALEXANDER DUBNICZAY
1769
STEPHANUS BERCZIK
1771
JOSEPHUS KLESTINSZKY
1786
DANIEL DOBAY
1787
MICHAEL BÁNYAY
1793
STEPHANUS STENOVITS
1796
MICHAEL BÁNYAY
_______________
1800
JOHANNES POLINSZKY
1815
EMERICUS BERCZIK
1816
DANIEL DOBAY
1819
FRANCISCUS STERNANOVITS
1823
CAROLUS FISCHER
1835
JOHANNES FEDAK
1844
ALEXANDER FARKAS
1846
STEPHANUS BARANYAY
1848
FRANCISCUS DESSEUFFY
1849
JOHANNES ARANYOSSY
1850
JOHANNES KLOCZKO
1861
PAULUS LUZSENSZKY
1863
FRANCISCUS RIMANÓCZY
1872
THEODORUS MUNSTER
_______________
1905
STEPHANUS MALÉTER
THEODORUS MUNSTER
1906
EDMUNDUS ÉDER
1912
JULIUS SZENTLÉLEKY
1914
ADALBERTUS BLANÁR
1919
VLADIMIRUS MUTŇANSKÝ
NICOLAUS MOLNÁR
JACOBUS EHRLICH
VLADIMIRUS MUTŇANSKÝ

1923
PAULUS NOVÁK
1928
VLADIMIRUS MUTŇANSKÝ
1933
MILAN MAXOŇ
1937
MARIAN MITSKE
MILAN MAXOŇ
1938
JOSEPHUS BUČEK
LADISLAUS TOST
1939
ALEXANDER POHL
1944
ŠTEFAN KAIFER
JÚLIUS MAURER
1946
TICHOMIR BREZENSKY
1948
JÁN HAJZUK
JÚLIUS RÁCZ
1949
JÁN ONDÍK
1951
FRANTIŠEK MIHÓČIK
1954
PAVOL DROCÁR
1958
JÁN MINARČÍK
1962
PAVOL GOMBOŠ
1965
ŠTEFAN ČAVARA
1971
PAVOL GOMBOŠ
1976
JÁN VELES
1983
RUDOLF SCHUSTER
1986
JÁN TKÁČ
1989
JÁN TREBUĽA
1990
JÁN KOPNICKÝ
1993
RUDOLF BAUER
1994
RUDOLF SCHUSTER
1999
ZDENKO TREBUĽA
2006
FRANTIŠEK KNAPÍK
2010
RICHARD RAŠI


Od roku 1 307 stálo na čele mesta Košice vyše dvesto osobností, niektoré z nich opakovane.
Mená richtárov, mešťanostov, predsedov správnej komisie, predsedov národných, mestských národných výborov a od roku 1983 primátorov Košíc zaznamenáva na ušľachtilom dreve umelecky zhotovená LISTINA STAROSTOV umiestnená v reprezentačných priestoroch Jakabovho paláca.

Fotografie originálu "otvorenej" a "zatvorenej" LISTINY STAROSTOV