Page 1 - vskratke_09_22
P. 1

09/22
      KOŠICE                                    Ročník 02, nepredajné

      MESAČNÍK INFORMÁCIÍ A ZAUJÍMAVOSTÍ Z METROPOLY VÝCHODU

          www.vskratke.sk     facebook.com/vskratke

       Rozlúčka s kardinálom Tomkom


                  Parkovanie v Košiciach patrí už len mestu

                      VOLVO postaví fabriku pri Košiciach

                              Zažijeme ďalšiu BIELU NOC

                            Európsky futbal aj v Košiciach

                  www.kosice.sk      facebook.com/kosiceofficial      instagram.com/kosice_official
   1   2   3   4   5   6