Page 1 - vskratke_10_21_web
P. 1

10/21
      KOŠICE                                     Ročník 01, nepredajné       M esačník in f ormácií a zaujíma v ostí z me tr opol y  vý chodu


      DARY


      MESTA


      PRE

      SVÄTÉHO


      OTCA                        Štartuje rekonštrukcia Slaneckej cesty

                             Košice majú zúfalo málo parkov

                           Päťdesiat maratónov Gusta Halašu

                                Literárna súťaž pre seniorov
   1   2   3   4   5   6