Page 1 - vskratke_12_22_web
P. 1

12/22
      KOŠICE                                    Ročník 02, nepredajné

      MESAČNÍK INFORMÁCIÍ A ZAUJÍMAVOSTÍ Z METROPOLY VÝCHODU                 Program Košických           rozprávkových Vianoc


        Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

                  Predstavujeme (staro)nových poslancov

         Neonatológ Peter Krcho: Keď život visí na vlásku...

                                Kino Úsmev má 100 rokov

                   História: Barbier a chirurg, dva v jednom
   1   2   3   4   5   6