MAPA BEZBARIÉROVÝCH TRÁS A ÚPRAV MESTA KOŠICE

/Statická verzia 1.7., doplnok a zmeny, júl 2019/Mapa bezbariérových trás a úprav mesta Košice zobrazuje problematiku prístupnosti mesta - slobodného pohybu po meste pre všetkých (rodičov s kočiarmi, seniorov, telesne postihnuté osoby, zmyslovo postihnuté osoby).

Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti https://www.kosice.sk/mesto/formulare-a-ziadosti na e-mail: karol.loksa@kosice.sk

Mapa príslušného územia je rozčlenená na 19 častí. Konkrétne územie je možné zväčšiť kliknutím na príslušný obdĺžnik výkresu. Zväčšené územie je uložené vo formáte PDF. Rozmery výkresu sú 554 x 390 mm (formát A2-).

- Doplnok a zmeny  (84 kB)
- Legenda  (0,7 MB)
- Celá mapa  (7,8 MB)
- Register skratiek  (69 kB)

mierka 1 : 5000 List 1 List 2 List 3 List 4 List 5 List 6 List 7 List 8 List 9 List 10 List 11 List 12 List 13 List 14 List 15 List 16 List 17 List 18 List 19

Zdroj: Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice