SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XXII. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 10.02.2021 Predsedajúci: J. Polaček
09:21:59 Úvod
09:22:59 9. Prenájom Mestskej krytej plavárne v Košiciach spoločnosti TEHO, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09:23:04 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:24:06 M. Gibóda 1 Diskusia
09:25:18 D. Karaffa 0 Uznesenie
09:26:16 D. Karaffa 0 Uznesenie
09:27:30 10. Objekt vybavenia v Mestskom parku - nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Správou mestskej zelene v Košiciach a spoločnosťou Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
09:27:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:27:56 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:29:28 E. Blanár 1 Diskusia
09:30:55 B. Berberich 0 Uznesenie
09:31:59 11. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09:32:02 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:32:24 L. Kovačevičová 1 Diskusia
09:35:28 Z. Lipták 1 Diskusia
09:37:40 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:38:36 D. Karaffa 1 Diskusia
09:39:42 L. Kovačevičová 1 Diskusia
09:41:20 L. Rovinský 1 Diskusia
09:42:26 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:43:31 V. Knap 1 Diskusia
09:44:30 J. Jakubov 1 Diskusia
09:45:24 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Predklad
09:47:55 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:49:00 D. Karaffa 1 Diskusia
09:50:38 D. Karaffa 1 Diskusia
09:51:31 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:51:42 Z. Lipták 2 Diskusia
09:53:40 11. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09:53:40 D. Karaffa 2 Diskusia
09:54:50 B. Berberich 0 Uznesenie
09:56:14 11/1 Zámer predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Košice pre KSK z dôvodu výstavby tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici v Košiciach
09:56:16 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:56:36 L. Lörinc 1 Predklad
10:03:05 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:03:20 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:04:36 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:04:41 M. Horenský 1 Diskusia
10:05:32 M. Horenský 1 Diskusia
10:05:40 M. Vrchota 1 Diskusia
10:07:31 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:08:25 L. Strojný 1 Diskusia
10:08:53 D. Karaffa 1 Diskusia
10:10:03 L. Rovinský 1 Diskusia
10:13:19 L. Lörinc 1 Diskusia
10:14:28 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:15:33 M. Horenský 1 Diskusia
10:15:52 J. Karabin 1 Diskusia
10:16:30 J. Filipko 1 Diskusia
10:17:58 L. Kovačevičová 1 Diskusia
10:20:36 M. Djordjevič 3 Diskusia
10:21:06 J. Hlinka 1 Diskusia
10:21:47 M. Horenský 2 Diskusia
10:22:55 D. Rusnák 1 Diskusia
10:23:33 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:26:39 L. Kovačevičová 1 Diskusia
10:27:44 L. Lörinc 2 Diskusia
10:28:49 M. Horenský 3 Diskusia
10:29:52 L. Strojný 1 Diskusia
10:30:41 M. Horenský 1 Diskusia
10:33:20 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:34:53 M. Gibóda 1 Diskusia
10:35:48 L. Lörinc 3 Diskusia
10:36:18 L. Iľaščíková 1 Diskusia
10:37:02 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:38:21 L. Rovinský 1 Diskusia
10:39:26 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:40:43 M. Horenský 4 Diskusia
10:41:47 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:41:59 D. Rusnák 2 Diskusia
10:42:22 M. Vrchota 2 Diskusia
10:46:17 L. Kovačevičová 2 Diskusia
10:46:45 M. Djordjevič 4 Diskusia
10:47:51 L. Rovinský 2 Diskusia
10:48:49 L. Lörinc 1 Diskusia
10:52:17 M. Vrchota 1 Diskusia
10:53:09 M. Djordjevič 5 Diskusia
10:54:26 L. Strojný 2 Diskusia
10:55:13 D. Rusnák 1 Diskusia
10:56:06 M. Lesňák 1 Diskusia
10:59:10 M. Gibóda 1 Diskusia
11:00:04 L. Rovinský 2 Diskusia
11:04:00 M. Lesňák 1 Diskusia
11:04:54 L. Lörinc 4 Diskusia
11:05:59 L. Strojný 3 Diskusia
11:06:36 V. Knap 1 Diskusia
11:08:26 zástupca USS 1 Diskusia
11:13:36 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
11:14:15 D. Rusnák 3 Diskusia
11:15:05 L. Strojný 4 Diskusia
11:15:59 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:16:14 p. Lang 1 Diskusia
11:16:32 p. Lang, HC Košice 1 Diskusia
11:19:01 M. Horenský 5 Diskusia
11:20:10 L. Strojný 5 Diskusia
11:20:53 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:26:30 L. Iľaščíková 2 Diskusia
11:27:51 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:28:31 L. Iľaščíková 2 Diskusia
11:29:35 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:32:37 M. Vrchota 1 Diskusia
11:33:39 M. Vrchota 1 Diskusia
11:33:43 M. Djordjevič 6 Diskusia
11:35:00 V. Knap 1 Diskusia
11:36:12 L. Rovinský 3 Diskusia
11:36:49 M. Vrchota 2 Diskusia
11:37:41 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
11:38:55 L. Iľaščíková 3 Diskusia
11:40:00 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:41:40 M. Horenský 6 Diskusia
11:43:01 M. Vrchota 3 Diskusia
11:43:55 M. Vrchota 3 Diskusia
11:44:06 p. Zúbek 1 Diskusia
11:48:51 L. Iľaščíková 4 Diskusia
11:49:23 M. Djordjevič 7 Diskusia
13:20:47 M. Djordjevič 2 Diskusia
13:22:44 M. Šaňa 1 Diskusia
13:22:52 J. Jakubov 1 Diskusia
13:30:14 M. Vrchota 4 Diskusia
13:30:39 D. Karaffa 2 Diskusia
13:31:52 M. Lesňák 2 Diskusia
13:33:04 L. Rovinský 4 Diskusia
13:38:54 L. Strojný 2 Diskusia
13:39:47 L. Lörinc 5 Diskusia
13:41:03 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
13:44:38 M. Djordjevič 3 Diskusia
13:45:26 J. Jakubov 1 Diskusia
13:46:07 L. Iľaščíková 1 Diskusia
13:46:37 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Predklad
13:49:00 M. Gibóda 1 Diskusia
13:53:36 MMK 1 Diskusia
13:55:50 M. Gibóda 1 Diskusia
13:55:59 L. Iľaščíková 2 Diskusia
14:03:29 M. Gibóda 1 Diskusia
14:05:17 M. Gibóda 1 Diskusia
14:12:35 L. Rovinský 1 Diskusia
14:12:52 M. Horenský 2 Diskusia
14:15:07 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:15:19 L. Lörinc 2 Diskusia
14:19:52 V. Knap 2 Diskusia
14:20:31 M. Vrchota 4 Diskusia
14:22:36 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
14:30:31 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:33:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:33:48 B. Berberich 0 Uznesenie
14:37:21 12. Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
14:37:23 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
14:37:43 M. Ihnát 1 Diskusia
14:38:44 B. Berberich 0 Uznesenie
14:39:46 13. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Janigova 2, Košice a zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
14:39:49 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
14:40:07 B. Berberich 0 Uznesenie
14:41:28 13/1 Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
14:41:38 L. Lörinc 1 Predklad
14:43:41 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:44:41 L. Strojný 1 Diskusia
14:45:59 L. Lörinc 2 Diskusia
14:47:05 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:47:33 L. Lörinc 2 Diskusia
14:47:41 L. Rovinský 1 Diskusia
14:48:57 D. Karaffa 1 Diskusia
14:49:55 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:50:57 D. Karaffa 1 Diskusia
14:51:39 M. Gibóda 1 Diskusia
14:56:28 L. Lörinc 1 Diskusia
14:57:36 D. Karaffa 2 Diskusia
14:58:47 J. Hlinka 1 Diskusia
15:00:47 L. Lörinc 2 Diskusia
15:01:43 M. Vrchota 1 Diskusia
15:02:34 L. Rovinský 2 Diskusia
15:04:19 M. Gibóda 1 Diskusia
15:05:22 Z. Lipták 1 Diskusia
15:06:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:06:30 M. Gibóda 2 Diskusia
15:07:36 L. Lörinc 2 Diskusia
15:09:10 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:09:13 L. Rovinský 1 Diskusia
15:10:39 M. Gibóda 3 Diskusia
15:11:50 Z. Lipták 2 Diskusia
15:12:39 D. Karaffa 1 Uznesenie
15:14:20 D. Karaffa 1 Uznesenie
15:14:31 M. Vrchota 1 Uznesenie
15:14:55 14. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
15:14:59 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
15:15:06 M. Lesňák 1 Diskusia
15:21:14 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:22:17 J. Karabin 1 Diskusia
15:24:45 M. Gibóda 1 Diskusia
15:26:01 Z. Lipták 1 Diskusia
15:29:46 M. Gibóda 2 Diskusia
16:44:17 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:47:22 L. Lörinc 1 Diskusia
16:49:18 Ľ. Grega 1 Diskusia
16:50:11 L. Iľaščíková 1 Diskusia
16:50:22 M. Horenský 1 Diskusia
16:51:21 J. Filipko 1 Diskusia
16:54:42 D. Karaffa 1 Diskusia
16:55:31 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Predklad
16:59:04 D. Karaffa 1 Uznesenie
17:01:29 D. Karaffa 1 Uznesenie
17:02:33 D. Karaffa 1 Uznesenie
17:02:39 B. Berberich 0 Uznesenie
17:04:10 14/1 Návrh na úpravu platu primátora z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19
17:04:25 M. Lesňák 0 Diskusia
17:06:53 Z. Lipták 1 Diskusia
17:07:24 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:08:33 L. Gurbáľová 1 Diskusia
17:11:30 M. Lesňák 1 Diskusia
17:12:35 D. Karaffa 1 Diskusia
17:13:26 M. Djordjevič 2 Diskusia
17:14:33 V. Knap 1 Diskusia
17:14:51 Ľ. Grega 1 Diskusia
17:15:37 B. Berberich 1 Diskusia
17:16:47 R. Schwarcz 1 Diskusia
17:17:28 M. Djordjevič 3 Diskusia
17:18:35 Z. Lipták 1 Diskusia
17:19:28 M. Vrchota 1 Diskusia
17:20:43 M. Vrchota 1 Diskusia
17:20:47 J. Filipko 1 Diskusia
17:21:43 J. Jakubov 1 Diskusia
17:22:18 J. Hlinka 1 Diskusia
17:24:30 L. Rovinský 1 Diskusia
17:25:36 M. Balčík 1 Diskusia
17:27:58 L. Rovinský 2 Diskusia
17:28:05 V. Knap 2 Diskusia
17:28:24 J. Karabin 1 Diskusia
17:30:15 D. Karaffa 2 Diskusia
17:31:04 M. Djordjevič 4 Diskusia
17:32:34 M. Gibóda 1 Diskusia
17:35:43 M. Špak 1 Diskusia
17:36:12 L. Strojný 1 Diskusia
17:37:05 J. Filipko 1 Diskusia
17:37:25 M. Lesňák 1 Diskusia
17:40:35 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:45:01 M. Gibóda 1 Diskusia
17:46:09 D. Karaffa 3 Diskusia
17:46:58 Z. Lipták 2 Diskusia
17:48:07 Z. Slivenská 1 Diskusia
17:50:03 L. Rovinský 3 Diskusia
17:50:55 M. Špak 1 Diskusia
17:52:23 M. Djordjevič 5 Diskusia
17:53:40 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:53:54 B. Berberich 1 Uznesenie
17:55:13 B. Berberich 1 Uznesenie
17:57:24 14/2. Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023
17:57:31 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
17:59:40 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
18:10:52 M. Djordjevič 1 Diskusia
18:12:07 M. Djordjevič 1 Diskusia
18:12:12 R. Schwarcz 1 Diskusia
18:13:23 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
18:14:06 J. Filipko 1 Diskusia
18:15:54 L. Rovinský 1 Diskusia
18:24:13 Z. Lipták 1 Diskusia
18:24:47 Z. Lipták 1 Diskusia
18:25:08 M. Ihnát 1 Diskusia
18:27:43 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
18:28:49 L. Strojný 1 Diskusia
18:29:40 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
18:31:17 M. Ihnát 1 Diskusia
18:32:25 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
18:34:48 14/2. Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023
18:34:48 D. Karaffa 1 Diskusia
18:35:31 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
18:37:25 14/2. Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023
18:37:25 R. Schwarcz 1 Diskusia
18:38:07 R. Schwarcz 1 Diskusia
18:40:35 D. Karaffa 1 Diskusia
18:43:29 14/3 Personálne zmeny v komisiách MZ
18:43:34 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
18:43:47 L. Lörinc 1 Predklad
18:44:10 F. Ténai 1 Diskusia
18:44:44 M. Gibóda 1 Diskusia
18:46:07 B. Berberich 0 Uznesenie
18:47:14 B. Berberich 0 Uznesenie
18:47:23 D. Karaffa 0 Uznesenie
18:48:25 15. Záver
18:48:27 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
18:50:56 R. Schwarcz 1 Diskusia