SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XXII. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 23.02.2021 Predsedajúci: J. Polaček
13:09:15 Úvod
13:10:45 14/2. Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023
13:11:44 14/2. Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023
13:11:46 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
13:17:38 M. Gibóda 0 Predklad
13:21:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:22:34 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:22:40 L. Strojný 1 Diskusia
13:23:29 L. Lörinc 1 Diskusia
13:31:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
13:32:41 M. Gibóda 1 Diskusia
13:33:49 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:34:59 L. Strojný 2 Diskusia
13:35:48 J. Hlinka 1 Diskusia
13:37:05 L. Strojný 1 Diskusia
13:38:07 Z. Lipták 1 Diskusia
13:38:36 L. Lörinc 1 Diskusia
13:40:01 Z. Lipták 2 Diskusia
13:40:34 R. Schwarcz 1 Diskusia
13:56:19 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
13:57:55 M. Djordjevič 2 Diskusia
13:59:00 M. Gibóda 2 Diskusia
14:00:29 M. Ihnát 1 Diskusia
14:02:14 p. Kažimírová 1 Diskusia
14:02:37 L. Strojný 3 Diskusia
14:03:28 L. Iľaščíková 1 Diskusia
14:04:14 J. Karabin 1 Diskusia
14:05:39 R. Schwarcz 1 Diskusia
14:09:08 L. Gurbáľová 1 Diskusia
14:09:59 L. Strojný 2 Diskusia
14:11:54 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:12:31 p. Kažimírová 2 Diskusia
14:14:55 p. Lopušniaková, MMK 1 Diskusia
14:18:49 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
14:24:44 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:25:38 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:26:21 R. Schwarcz 2 Diskusia
14:28:05 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:28:51 M. Djordjevič 3 Diskusia
14:30:24 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:31:05 L. Iľaščíková 2 Diskusia
14:31:55 R. Schwarcz 3 Diskusia
14:34:03 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
14:35:21 R. Schwarcz 4 Diskusia
14:37:00 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:38:55 L. Iľaščíková 3 Diskusia
14:39:20 M. Gibóda 3 Diskusia
14:40:24 V. Saxa 1 Diskusia
14:45:02 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:46:30 V. Saxa 1 Diskusia
14:48:08 M. Balčík 1 Diskusia
14:50:00 M. Djordjevič 4 Diskusia
14:51:22 M. Vrchota 1 Diskusia
14:51:56 L. Iľaščíková 4 Diskusia
14:53:05 P. Huba 1 Diskusia
14:56:46 M. Ihnát 2 Diskusia
14:57:41 L. Lörinc 2 Diskusia
14:58:29 M. Vrchota 2 Diskusia
14:59:33 p. Hvozdovič, ZŠ Považská 1 Diskusia
15:03:47 p. Hvozdovič, ZŠ Považská 2 Diskusia
15:06:50 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:08:00 p. Hvozdovič, ZŠ Považská 3 Diskusia
15:08:51 M. Djordjevič 5 Diskusia
15:10:34 L. Iľaščíková 5 Diskusia
15:12:57 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
15:18:09 M. Vrchota 3 Diskusia
15:19:20 L. Lörinc 3 Diskusia
15:20:39 M. Seman 1 Diskusia
15:21:20 M. Horenský 1 Diskusia
15:22:38 M. Gibóda 2 Diskusia
15:23:26 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:23:53 L. Lörinc 4 Diskusia
15:25:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:27:00 L. Lörinc 5 Diskusia
16:36:26 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
16:36:50 J. Filipko 1 Diskusia
16:39:45 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
16:40:07 R. Schwarcz 6 Diskusia
16:41:20 M. Gibóda 4 Diskusia
16:42:03 Z. Lipták 1 Diskusia
16:45:31 M. Gibóda 5 Diskusia
16:46:43 M. Djordjevič 6 Diskusia
16:47:28 Ľ. Grega 1 Diskusia
16:50:37 M. Gibóda 6 Diskusia
16:51:17 M. Vrchota 4 Diskusia
16:51:42 L. Iľaščíková 6 Diskusia
16:53:03 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Predklad
16:54:19 L. Iľaščíková 1 Diskusia
16:54:47 L. Lörinc 4 Diskusia
16:56:35 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
16:58:06 M. Djordjevič 7 Diskusia
16:59:12 M. Vrchota 5 Diskusia
16:59:42 M. Gibóda 7 Diskusia
17:00:59 M. Lesňák 1 Diskusia
17:04:09 L. Strojný 1 Diskusia
17:07:19 L. Rovinský 1 Diskusia
17:08:37 M. Gibóda 8 Diskusia
17:09:44 Z. Lipták 3 Diskusia
17:12:55 M. Gibóda 9 Diskusia
17:13:41 L. Lörinc 6 Diskusia
17:14:56 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:16:59 J. Filipko 2 Diskusia
17:32:52 M. Gibóda 10 Diskusia
17:36:18 M. Djordjevič 8 Diskusia
17:38:05 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:44:36 L. Gurbáľová 2 Diskusia
17:46:06 L. Strojný 4 Diskusia
17:47:06 L. Lörinc 7 Diskusia
17:48:46 L. Iľaščíková 7 Diskusia
17:50:48 M. Lesňák 1 Diskusia
17:52:00 Ľ. Grega 1 Diskusia
17:53:13 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
17:53:36 V. Knap 1 Diskusia
17:55:34 M. Djordjevič 1 Diskusia
18:03:46 Ľ. Grega 2 Diskusia
18:05:03 M. Gibóda 11 Diskusia
18:06:19 L. Strojný 5 Diskusia
18:06:55 L. Lörinc 8 Diskusia
18:08:30 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
18:08:45 J. Hlinka 2 Diskusia
18:10:17 L. Iľaščíková 1 Diskusia
18:13:16 M. Gibóda 12 Diskusia
18:14:34 L. Iľaščíková 2 Diskusia
18:15:35 Ľ. Grega 3 Diskusia
18:16:27 L. Rovinský 2 Diskusia
18:18:14 M. Šaňa 1 Diskusia
18:19:17 M. Gibóda 13 Diskusia
18:20:01 L. Strojný 2 Diskusia
18:21:17 L. Iľaščíková 2 Diskusia
18:21:57 M. Vrchota 1 Diskusia
18:23:37 M. Djordjevič 3 Diskusia
18:25:06 M. Djordjevič 3 Diskusia
18:25:10 J. Karabin 1 Diskusia
18:25:23 M. Kandráč 1 Diskusia
18:25:36 M. Lesňák 2 Diskusia
18:34:57 B. Berberich 1 Diskusia
18:35:21 M. Gibóda 14 Diskusia
18:36:12 M. Gibóda 14 Diskusia
18:38:48 V. Knap 2 Diskusia
19:51:04 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
19:53:19 E. Blanár 1 Diskusia
19:58:25 M. Ihnát 3 Diskusia
20:00:07 M. Djordjevič 9 Diskusia
20:03:18 Z. Lipták 4 Diskusia
20:06:18 M. Gibóda 15 Diskusia
20:07:42 L. Gurbáľová 1 Diskusia
20:12:31 Z. Lipták 1 Diskusia
20:13:35 M. Djordjevič 10 Diskusia
20:15:20 L. Lörinc 9 Diskusia
20:17:35 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:18:56 M. Djordjevič 4 Diskusia
20:19:19 L. Strojný 6 Diskusia
20:20:16 Ľ. Grega 4 Diskusia
20:21:45 M. Horenský 2 Diskusia
20:23:10 Ľ. Grega 1 Diskusia
20:24:07 Ľ. Grega 1 Diskusia
20:24:17 J. Karabin 2 Diskusia
20:25:37 L. Iľaščíková 3 Diskusia
20:27:12 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:28:42 L. Iľaščíková 8 Diskusia
20:30:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:31:25 J. Karabin 3 Diskusia
20:32:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:32:53 M. Gibóda 3 Diskusia
20:38:12 Z. Lipták 2 Diskusia
20:40:09 Z. Lipták 2 Diskusia
20:40:33 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:45:00 L. Strojný 7 Diskusia
20:47:13 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:47:19 J. Filipko 1 Diskusia
20:48:10 Ľ. Grega 5 Diskusia
20:49:19 R. Schwarcz 5 Diskusia
20:52:38 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:53:00 Z. Lipták 3 Diskusia
20:54:35 M. Djordjevič 11 Diskusia
20:55:49 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:57:13 L. Strojný 8 Diskusia
20:58:02 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
20:58:25 Ľ. Grega 6 Diskusia
20:59:30 J. Filipko 8 Diskusia
21:01:29 M. Gibóda 16 Diskusia
21:03:03 L. Rovinský 1 Diskusia
21:04:16 L. Rovinský 1 Diskusia
21:08:32 L. Strojný 9 Diskusia
21:08:51 M. Vrchota 6 Diskusia
21:09:39 Z. Slivenská 1 Diskusia
21:13:01 M. Špak 1 Diskusia
21:14:56 R. Schwarcz 7 Diskusia
21:16:36 M. Djordjevič 12 Diskusia
21:17:33 M. Lesňák 4 Diskusia
21:20:27 J. Jakubov 1 Diskusia
21:25:17 M. Vrchota 1 Diskusia
21:27:18 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
22:19:16 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
22:21:25 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
22:25:21 p. Berinšter, MMK 1 Diskusia
22:27:46 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
22:33:06 L. Lörinc 10 Diskusia
22:34:20 R. Schwarcz 6 Diskusia
22:35:06 Z. Lipták 4 Diskusia
22:37:02 J. Jakubov 1 Diskusia
22:38:05 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
22:38:07 L. Iľaščíková 3 Diskusia
22:40:13 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
22:41:29 B. Berberich 0 Uznesenie
22:44:21 B. Berberich 0 Uznesenie
22:45:52 B. Berberich 0 Uznesenie
22:47:49 B. Berberich 0 Uznesenie
22:50:55 B. Berberich 0 Uznesenie
22:52:51 B. Berberich 0 Uznesenie
22:54:09 B. Berberich 0 Uznesenie
22:55:18 B. Berberich 0 Uznesenie
22:56:58 B. Berberich 0 Uznesenie
23:00:15 B. Berberich 0 Uznesenie
23:01:19 J. Polaček, primátor mesta 1 Uznesenie
23:02:41 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
23:02:43 B. Berberich 0 Uznesenie
23:03:41 B. Berberich 0 Uznesenie
23:05:52 B. Berberich 0 Uznesenie
23:08:24 B. Berberich 0 Uznesenie
23:09:23 B. Berberich 0 Uznesenie
23:12:56 B. Berberich 0 Uznesenie
23:13:31 J. Polaček, primátor mesta 1 Uznesenie
23:14:03 B. Berberich 0 Uznesenie
23:14:26 J. Jakubov 2 Uznesenie
23:14:54 B. Berberich 0 Uznesenie
23:16:17 B. Berberich 0 Uznesenie