SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XXVII. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 02.03.2022 Predsedajúci: J. Polaček
14:26:56 Úvod
14:28:32 0. Otvorenie, zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
14:32:10 1. Vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči Ukrajinskej republike, jej demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny
14:32:19 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:34:41 L. Iľaščíková 1 Diskusia
14:34:55 L. Iľaščíková 1 Diskusia
14:35:46 L. Iľaščíková 1 Diskusia
14:35:58 2. Dotačná schéma pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine
14:36:10 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
14:43:21 L. Strojný 1 Diskusia
14:44:52 M. Gibóda 1 Diskusia
14:46:26 L. Gurbáľová 1 Diskusia
14:48:13 M. Špak 1 Diskusia
14:49:13 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:49:23 L. Strojný 2 Diskusia
14:50:06 M. Gibóda 2 Diskusia
14:50:39 L. Rovinský 1 Diskusia
14:50:51 M. Vrchota 1 Diskusia
14:55:35 L. Gurbáľová 1 Diskusia
14:56:39 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
14:59:34 p. Roman Dohovič 1 Diskusia
15:03:36 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:04:06 L. Lörinc 1 Diskusia
15:06:42 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:10:38 L. Rovinský 1 Diskusia
15:12:24 V. Stanko 1 Diskusia
15:14:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:15:53 J. Karabin 1 Diskusia
15:17:08 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:18:39 M. Vrchota 2 Diskusia
15:19:22 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:19:38 L. Gurbáľová 2 Diskusia
15:20:54 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:21:20 M. Šaňa 1 Diskusia
15:22:34 R. Schwarcz 1 Diskusia
15:23:20 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:23:40 I. Petrovčik 1 Diskusia
15:28:59 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:30:56 V. Stanko 1 Diskusia
15:32:01 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:32:49 L. Lörinc 1 Diskusia
15:34:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:34:40 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
15:34:47 F. Ténai 1 Diskusia
15:36:29 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:37:47 p. Kočner - riaditeľ ZOO 1 Diskusia
15:39:42 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:39:53 R. Schwarcz 1 Uznesenie
15:42:11 p. Takáč, MMK 1 Uznesenie
15:43:50 M. Gibóda 1 Uznesenie
15:46:12 R. Schwarcz 1 Uznesenie
15:48:25 3. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním niektorých dotácií
15:48:39 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
15:49:47 F. Ténai 1 Diskusia
15:50:19 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:50:59 L. Rovinský 1 Diskusia
15:52:10 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:53:21 R. Schwarcz 1 Diskusia
15:53:57 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:54:19 p. Kažimírová 1 Diskusia
15:54:52 Ľ. Grega 1 Diskusia
15:55:21 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:56:09 P. Huba 0 Uznesenie
15:57:18 4. Materiálna a finančná pomoc pre partnerské mesto Užhorod
15:58:08 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
16:01:05 R. Schwarcz 0 Uznesenie
16:02:43 5. Záver
16:02:51 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad