SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XXVIII. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 18.03.2022 Predsedajúci: J. Polaček
08:16:26 Úvod
08:16:38 18. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
08:16:39 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
08:17:54 B. Berberich 0 Uznesenie
08:18:43 19. Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľ a schválenie dobrovoľne spolupracujúceho subjektu Mestskej časti Košice - Sever v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty
08:18:45 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
08:20:30 J. Filipko 1 Diskusia
08:22:53 M. Djordjevič 1 Diskusia
08:24:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
08:24:20 L. Gurbáľová 1 Diskusia
08:25:28 J. Filipko 1 Diskusia
08:26:35 M. Vrchota 1 Diskusia
08:27:14 R. Schwarcz 1 Diskusia
08:28:09 L. Lörinc 1 Diskusia
08:29:10 M. Djordjevič 2 Diskusia
08:30:18 L. Strojný 1 Diskusia
08:30:55 M. Gibóda 1 Diskusia
08:32:59 J. Filipko 2 Diskusia
08:33:37 B. Berberich 0 Uznesenie
08:37:47 B. Berberich 0 Uznesenie
08:39:45 B. Berberich 0 Uznesenie
08:40:33 B. Berberich 0 Uznesenie
08:41:13 B. Berberich 0 Uznesenie
08:41:57 B. Berberich 0 Uznesenie
08:42:49 B. Berberich 0 Uznesenie
08:43:35 B. Berberich 0 Uznesenie
08:44:37 B. Berberich 0 Uznesenie
08:46:26 20. Menovanie člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
08:46:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
08:46:53 M. Gibóda 1 Diskusia
08:47:53 D. Karaffa 1 Diskusia
08:49:05 L. Iľaščíková 1 Diskusia
08:51:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
08:53:00 L. Rovinský 1 Diskusia
08:54:06 M. Djordjevič 1 Diskusia
08:56:17 L. Iľaščíková 1 Diskusia
08:57:19 V. Knap 1 Diskusia
08:58:40 L. Rovinský 2 Diskusia
08:59:33 D. Karaffa 1 Diskusia
09:00:12 D. Karaffa 1 Diskusia
09:00:20 M. Gibóda 1 Diskusia
09:01:26 M. Vrchota 1 Diskusia
09:02:44 M. Špak 1 Diskusia
09:04:51 L. Rovinský 1 Diskusia
09:05:10 P. Huba 1 Diskusia
09:06:07 M. Gibóda 2 Diskusia
09:09:17 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:11:01 M. Balčík 1 Diskusia
09:12:39 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:14:35 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:15:47 B. Berberich 0 Uznesenie
09:16:22 L. Iľaščíková 1 Diskusia
09:16:31 B. Berberich 0 Uznesenie
09:17:39 21. Menovanie členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a NTC Košice a. s.
09:17:41 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
09:17:59 L. Strojný 1 Diskusia
09:18:44 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:20:00 D. Rusnák 1 Diskusia
09:20:14 L. Lörinc 1 Diskusia
09:21:37 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:22:44 M. Gibóda 1 Diskusia
09:23:55 D. Karaffa 1 Diskusia
09:24:33 J. Filipko 1 Diskusia
09:25:19 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:25:34 D. Karaffa 1 Diskusia
09:28:17 L. Lörinc 1 Diskusia
09:28:46 V. Knap 1 Diskusia
09:29:11 M. Djordjevič 3 Diskusia
09:30:16 M. Balčík 1 Diskusia
09:31:42 M. Gibóda 2 Diskusia
09:33:34 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:34:36 D. Karaffa 2 Diskusia
09:36:39 B. Berberich 1 Diskusia
09:37:48 L. Strojný 1 Diskusia
09:52:31 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:52:38 P. Liba 1 Diskusia
09:53:50 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Predklad
09:54:43 D. Karaffa 2 Diskusia
09:55:58 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
09:56:44 Z. Lipták 1 Diskusia
09:57:25 Z. Lipták 1 Diskusia
09:57:31 D. Karaffa 3 Diskusia
09:58:34 J. Filipko 1 Diskusia
09:59:22 B. Berberich 1 Uznesenie
10:00:32 B. Berberich 1 Uznesenie
10:01:08 B. Berberich 1 Uznesenie
10:02:07 22. Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
10:02:11 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
10:02:36 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:03:51 E. Blanár 1 Diskusia
10:04:39 J. Filipko 1 Diskusia
10:06:29 M. Gibóda 1 Diskusia
10:07:26 L. Rovinský 1 Diskusia
10:07:41 L. Lörinc 1 Diskusia
10:08:06 M. Gibóda 2 Diskusia
10:09:15 L. Strojný 1 Diskusia
10:09:40 V. Knap 1 Diskusia
10:10:09 B. Berberich 0 Uznesenie
10:11:11 B. Berberich 0 Uznesenie
10:11:54 B. Berberich 0 Uznesenie
10:12:35 B. Berberich 0 Uznesenie
10:13:15 B. Berberich 0 Uznesenie
10:13:58 B. Berberich 0 Uznesenie
10:14:26 21. Menovanie členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a NTC Košice a. s.
10:14:28 B. Berberich 0 Uznesenie
10:16:05 23. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia palubných počítačov vo vozidlách MHD“
10:16:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
10:16:42 M. Šaňa 0 Uznesenie
10:17:42 23.1 Dodatok č.7 k Tarife DPMK ,a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21.3.2022
10:17:44 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
10:18:06 L. Kovačevičová 1 Diskusia
10:24:52 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:25:31 L. Kovačevičová 2 Diskusia
10:26:27 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:27:12 L. Iľaščíková 1 Diskusia
10:28:08 L. Kovačevičová 1 Diskusia
10:28:18 L. Rovinský 1 Diskusia
10:29:15 V. Saxa 1 Diskusia
10:31:18 L. Rovinský 2 Diskusia
10:32:24 M. Špak 1 Diskusia
10:33:43 M. Špak 1 Diskusia
10:33:48 L. Gurbáľová 1 Diskusia
10:33:49 L. Kovačevičová 2 Diskusia
10:35:03 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:37:58 M. Gibóda 1 Diskusia
10:39:33 J. Karabin 1 Diskusia
10:41:25 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:42:03 M. Špak 2 Diskusia
10:42:55 L. Kovačevičová 2 Diskusia
10:43:14 F. Ténai 1 Diskusia
10:46:39 GR DPMK 1 Diskusia
10:46:58 M. Gibóda 1 Diskusia
10:50:59 J. Filipko 1 Diskusia
10:51:24 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:51:40 J. Filipko 1 Diskusia
10:55:13 L. Kovačevičová 2 Diskusia
10:58:13 M. Seman 1 Diskusia
10:59:19 M. Seman 1 Diskusia
10:59:25 I. Petrovčik 1 Diskusia
10:59:47 L. Strojný 1 Diskusia
11:00:46 L. Strojný 1 Diskusia
11:01:35 M. Seman 1 Diskusia
11:01:40 R. Schwarcz 1 Diskusia
11:04:50 M. Gibóda 1 Diskusia
11:05:57 V. Stanko 1 Diskusia
11:07:12 M. Gibóda 2 Diskusia
11:08:21 L. Kovačevičová 3 Diskusia
11:09:46 M. Seman 1 Diskusia
11:11:03 F. Ténai 1 Diskusia
11:12:12 M. Gibóda 3 Diskusia
11:13:24 V. Stanko 1 Diskusia
11:13:42 L. Rovinský 1 Diskusia
11:17:16 R. Schwarcz 1 Diskusia
11:18:21 L. Kovačevičová 4 Diskusia
11:19:31 M. Seman 2 Diskusia
11:20:03 V. Stanko 2 Diskusia
11:21:07 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
11:21:38 M. Ihnát 1 Diskusia
11:22:50 M. Gibóda 4 Diskusia
11:24:11 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
11:36:16 L. Kovačevičová 5 Diskusia
11:37:37 M. Seman 3 Diskusia
11:38:49 M. Djordjevič 1 Diskusia
11:40:02 V. Saxa 1 Diskusia
11:41:43 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
12:18:50 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
12:19:03 J. Filipko 2 Diskusia
12:19:22 J. Filipko 1 Diskusia
12:20:32 24. Informácia o predložení žiadostí o NFP so zameraním na Moderné technológie II v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, Špecifické ciele Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov a Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené dáta, za účelom realizácie projektu: „Moderné technológie v meste Košice“
12:20:33 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
12:21:27 B. Berberich 0 Uznesenie
12:22:16 25. Príprava na podanie Žiadostí o NFP - IROP, Prioritná os: 7 – REACT-EU, Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekty: Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice; Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Húskova – Hemerkova, KVP; Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)
12:22:18 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
12:23:33 Z. Lipták 1 Diskusia
12:24:23 M. Gibóda 1 Diskusia
12:24:44 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:25:36 B. Berberich 0 Uznesenie
12:26:28 B. Berberich 0 Uznesenie
12:27:17 B. Berberich 0 Uznesenie
12:28:08 B. Berberich 0 Uznesenie
12:28:21 26. Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.1: Podpora energetického prechodu do klimaticky neutrálnej strednej Európy pre projekt COvenaNt of uNiversities lEading the Carbon neutrality Transition – CONNECT (Dohovor univerzít vedúcich k prechodu na uhlíkovú neutralitu)
12:28:22 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
12:29:29 M. Vrchota 1 Diskusia
12:30:00 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
12:30:07 B. Berberich 0 Uznesenie
12:31:04 27. Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám klimatických zmien v strednej Európe pre projekt Climate Resilient Communities of Central Europe – MISSION CLIMATE (Klimaticky odolné spoločenstvá strednej Európy)
12:31:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
12:31:54 B. Berberich 0 Uznesenie
12:33:16 28. Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2022
12:33:22 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
12:33:42 B. Berberich 0 Uznesenie
12:35:06 29. Grantový program na rok 2022 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
12:35:07 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
12:35:23 R. Schwarcz 1 Diskusia
12:35:38 M. Ihnát 1 Diskusia
12:35:54 M. Horenský 1 Diskusia
12:38:12 M. Ihnát 1 Diskusia
12:38:51 D. Karaffa 1 Diskusia
12:39:55 Z. Lipták 1 Diskusia
12:41:23 M. Gibóda 1 Diskusia
12:42:00 B. Berberich 1 Diskusia
12:42:12 F. Ténai 1 Diskusia
12:43:09 R. Schwarcz 2 Diskusia
12:46:14 D. Karaffa 2 Diskusia
12:47:07 Z. Lipták 1 Diskusia
12:47:34 M. Gibóda 1 Diskusia
12:51:43 Z. Lipták 2 Diskusia
12:52:56 R. Schwarcz 1 Diskusia
12:54:09 D. Karaffa 3 Diskusia
12:54:32 F. Ténai 1 Diskusia
12:55:34 L. Lörinc 1 Diskusia
12:56:25 M. Gibóda 2 Diskusia
12:57:32 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
12:57:59 L. Lörinc 1 Diskusia
12:59:32 M. Horenský 2 Diskusia
12:59:37 M. Gibóda 3 Diskusia
13:00:40 M. Horenský 2 Diskusia
13:01:39 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
13:02:11 R. Schwarcz 2 Diskusia
13:03:02 M. Horenský 2 Diskusia
13:03:46 M. Balčík 1 Diskusia
13:03:49 Z. Lipták 2 Diskusia
13:04:53 D. Karaffa 1 Diskusia
13:05:27 D. Karaffa 1 Diskusia
13:05:33 B. Berberich 1 Uznesenie
13:06:51 B. Berberich 1 Uznesenie
13:08:55 B. Berberich 1 Uznesenie
14:12:25 30. Zelená grantová výzva na rok 2022 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
14:12:26 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
14:12:58 B. Berberich 0 Uznesenie
14:13:56 31. Návrh na prerozdelenie dotácií na šport v roku 2022
14:13:57 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
14:15:04 M. Lesňák 1 Diskusia
14:15:21 B. Berberich 0 Uznesenie
14:16:12 32. Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko
14:16:13 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
14:16:32 M. Ihnát 1 Diskusia
14:17:16 M. Šaňa 0 Uznesenie
14:18:00 33. Informatívna správa o zámere mesta realizovať verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
14:18:02 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
14:18:26 Z. Lipták 1 Diskusia
14:18:41 D. Karaffa 1 Diskusia
14:19:10 M. Gibóda 1 Diskusia
14:19:57 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:22:46 L. Lörinc 1 Diskusia
14:23:01 p. Gibóda 1 Diskusia
14:23:26 L. Lörinc 1 Diskusia
14:26:33 M. Ihnát 1 Diskusia
14:27:37 J. Filipko 1 Diskusia
14:28:51 M. Gibóda 1 Diskusia
14:30:15 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
14:43:07 p. Gibóda 1 Diskusia
14:43:38 M. Ihnát 2 Diskusia
14:44:47 L. Lörinc 1 Diskusia
14:45:41 M. Gibóda 2 Diskusia
14:49:35 p. Gibóda 1 Diskusia
14:52:52 p. Gibóda 1 Diskusia
14:52:56 L. Rovinský 1 Diskusia
14:53:05 J. Filipko 2 Diskusia
14:54:05 Z. Lipták 1 Diskusia
14:54:56 M. Gibóda 2 Diskusia
14:55:51 B. Berberich 0 Uznesenie
14:57:31 B. Berberich 0 Uznesenie
14:58:06 B. Berberich 0 Uznesenie
14:58:40 B. Berberich 0 Uznesenie
14:59:28 B. Berberich 0 Uznesenie
14:59:38 M. Šaňa 0 Uznesenie
15:00:28 33.1 Návrh na zmenu nájomného vzťahu medzi mestom Košice a Občianskym združením Pomoc Perešu
15:00:33 p. Gibóda 1 Predklad
15:00:41 D. Karaffa 1 Predklad
15:13:38 V. Saxa 1 Diskusia
15:14:18 V. Saxa 1 Diskusia
15:15:50 J. Filipko 1 Diskusia
15:15:55 J. Karabin 1 Diskusia
15:22:22 M. Gibóda 1 Diskusia
15:22:59 D. Karaffa 1 Diskusia
15:24:08 L. Iľaščíková 1 Diskusia
15:25:09 D. Karaffa 2 Diskusia
15:26:20 M. Gibóda 2 Diskusia
15:27:17 Z. Lipták 1 Diskusia
15:30:06 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:34:33 D. Karaffa 3 Diskusia
15:36:15 M. Gibóda 3 Diskusia
15:36:53 L. Iľaščíková 1 Diskusia
15:37:30 P. Liba 1 Diskusia
15:37:31 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:38:35 L. Rovinský 1 Diskusia
15:39:30 J. Karabin 1 Diskusia
15:40:26 Z. Lipták 1 Diskusia
15:41:23 P. Liba 1 Diskusia
15:44:17 J. Filipko 1 Diskusia
15:46:28 D. Karaffa 4 Diskusia
15:47:34 L. Lörinc 1 Diskusia
15:47:59 D. Karaffa 2 Diskusia
15:51:36 M. Gibóda 4 Diskusia
15:52:42 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:53:59 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:56:55 P. Liba 1 Diskusia
15:57:51 37. Zverenie pozemkov pod detským ihriskom a hygienickým zariadením (Park Jozefa Psotku) do správy MČ Košice - Juh
15:58:01 p. Gibóda 1 Predklad
15:58:15 B. Berberich 0 Uznesenie
15:59:10 38. Archeologický komplex Dolná brána – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
15:59:13 p. Gibóda 1 Predklad
16:00:13 B. Berberich 0 Uznesenie
16:02:00 39. Kúpa prevádzkovej budovy – dvoch predajných stánkov Ladožská 1A na parc č. 4161/4 a č. 4161/5 v k. ú. Jazero do vlastníctva mesta Košice
16:02:02 p. Gibóda 1 Predklad
16:02:19 M. Šaňa 0 Uznesenie
16:04:50 39.1 Personálne zmeny v komisiách
16:04:52 p. Gibóda 1 Predklad
16:05:08 Z. Lipták 1 Predklad
16:14:08 Z. Lipták 1 Predklad
16:14:46 p. Gibóda 1 Diskusia
16:15:36 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:15:56 Z. Lipták 1 Diskusia
16:16:44 M. Špak 1 Diskusia
16:17:33 D. Karaffa 1 Diskusia
16:19:47 p. Gibóda 1 Diskusia
16:21:03 L. Rovinský 1 Diskusia
16:22:04 M. Špak 2 Diskusia
16:23:14 D. Karaffa 1 Diskusia
16:24:28 p. Gibóda 1 Diskusia
16:25:06 M. Špak 1 Diskusia
16:25:42 M. Špak 2 Diskusia
16:26:50 M. Špak 2 Diskusia
16:26:58 M. Špak 3 Diskusia
16:27:01 M. Špak 1 Diskusia
16:30:27 M. Ihnát 1 Diskusia
16:31:09 L. Rovinský 1 Diskusia
16:34:30 M. Balčík 1 Diskusia
16:34:56 Ľ. Grega 1 Diskusia
16:35:57 Ľ. Grega 1 Diskusia
16:36:04 M. Špak 3 Diskusia
16:36:11 M. Ihnát 2 Diskusia
16:36:37 M. Balčík 1 Diskusia
16:37:51 M. Špak 2 Diskusia
16:38:33 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
16:40:47 B. Berberich 0 Uznesenie
16:41:44 B. Berberich 0 Uznesenie
16:43:07 39. Kúpa prevádzkovej budovy – dvoch predajných stánkov Ladožská 1A na parc č. 4161/4 a č. 4161/5 v k. ú. Jazero do vlastníctva mesta Košice
16:43:26 p. Gibóda 1 Predklad
16:44:26 p. Verešová, MMK 1 Predklad
16:47:14 D. Karaffa 1 Diskusia
16:49:04 R. Schwarcz 1 Diskusia
16:50:36 D. Karaffa 1 Diskusia
16:51:18 D. Karaffa 1 Diskusia
16:51:20 B. Berberich 0 Uznesenie
16:51:32 B. Berberich 0 Uznesenie
16:53:02 40. Návrh na ukončenie Zmluvy o garantovanej energetickej službe v súvislosti s Mestskou krytou plavárňou
16:53:26 B. Berberich 0 Uznesenie
16:54:08 41. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:54:10 p. Gibóda 1 Predklad
16:54:27 B. Berberich 0 Uznesenie
16:55:22 42. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice
16:55:24 p. Gibóda 1 Predklad
16:55:48 B. Berberich 0 Uznesenie
16:57:15 43. Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. č. 6324, 6325 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:57:17 p. Gibóda 1 Predklad
16:57:35 M. Šaňa 0 Uznesenie
16:58:25 44. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 4699/405 v k. ú. Terasa pre I. K. a manželku G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:58:28 p. Gibóda 1 Predklad
16:58:52 B. Berberich 0 Uznesenie
16:59:58 45. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:59:59 p. Gibóda 1 Predklad
17:00:13 B. Berberich 0 Uznesenie
17:01:08 46. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:01:10 p. Gibóda 1 Predklad
17:01:32 B. Berberich 0 Uznesenie
17:02:23 47. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:02:26 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
17:06:50 L. Lörinc 1 Diskusia
17:07:44 M. Horenský 1 Diskusia
17:08:07 J. Jakubov 1 Diskusia
17:08:35 M. Šaňa 0 Uznesenie
17:08:57 M. Šaňa 0 Uznesenie
17:10:34 M. Šaňa 0 Uznesenie
17:11:21 48. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov bytov v bytových domoch Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:11:23 J. Polaček, primátor mesta 1 Predklad
17:11:33 p. Gibóda 1 Predklad
17:12:08 B. Berberich 0 Uznesenie
17:13:51 49. Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:13:53 p. Gibóda 1 Predklad
17:14:21 B. Berberich 0 Uznesenie
17:15:42 50. Prevod hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu pre T. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:15:45 p. Gibóda 1 Predklad
17:16:21 B. Berberich 0 Uznesenie
17:17:21 51. Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy v k. ú. Kostoľany nad Hornádom, Malá Lodina a Furča pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
17:17:28 p. Gibóda 1 Predklad
17:17:46 M. Špak 1 Diskusia
17:18:50 B. Berberich 0 Uznesenie
17:19:58 52. Navýšenie výmery prenajatej plochy v k. ú. Nové Ťahanovce pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce za 1 € / rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:20:00 p. Gibóda 1 Predklad
17:20:17 M. Ihnát 1 Diskusia
17:20:58 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:21:42 B. Berberich 0 Uznesenie
17:22:52 53. Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:22:54 p. Gibóda 1 Predklad
17:23:17 B. Berberich 0 Uznesenie
17:24:20 54. Predaj pozemku pod stavbou v k. ú. Nižný Klátov pre J. M.
17:24:22 p. Gibóda 1 Predklad
17:24:40 M. Šaňa 0 Uznesenie
17:25:47 55. Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre PaedDr. Š. L. a manželku Ing. A. L.
17:25:49 p. Gibóda 1 Predklad
17:26:09 B. Berberich 0 Uznesenie
17:27:11 56. Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby
17:27:13 p. Gibóda 1 Predklad
17:27:35 B. Berberich 0 Uznesenie
17:29:30 57. Interpelácie poslancov MZ
17:29:34 p. Gibóda 1 Predklad
17:29:51 M. Ihnát 1 Diskusia
17:30:07 Ľ. Grega 1 Diskusia
17:30:56 58. Dopyty poslancov MZ
17:31:08 M. Ihnát 1 Diskusia
17:31:53 59. Rôzne
17:32:01 D. Karaffa 1 Diskusia
17:32:55 Z. Lipták 1 Diskusia
17:33:36 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
17:33:50 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:33:55 E. Blanár 1 Diskusia
17:34:27 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:37:45 p. Gibóda 1 Diskusia
17:38:00 J. Karabin 1 Diskusia
17:39:55 M. Gibóda 1 Diskusia
17:41:06 M. Ihnát 1 Diskusia
17:41:44 Z. Lipták 2 Diskusia
17:42:52 p. Gibóda 1 Diskusia
17:43:12 I. Petrovčik 1 Diskusia
17:46:20 V. Stanko 1 Diskusia
17:46:49 60. Záver
17:46:52 p. Gibóda 1 Predklad