SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XXX. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 17.06.2022 Predsedajúci: J. Polaček
08:13:19 Úvod
08:14:12 35. Územný plán zóny „Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“
08:15:30 M. Lesňák 1 Diskusia
08:16:20 L. Lörinc 1 Diskusia
08:16:59 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
08:19:31 J. Karabin 1 Diskusia
08:20:05 J. Filipko 1 Diskusia
08:24:26 p. Popovič 1 Diskusia
08:25:35 L. Iľaščíková 1 Diskusia
08:26:42 Z. Slivenská 1 Diskusia
08:27:02 p. Popovič 2 Diskusia
08:27:44 STAROSTA1 1 Diskusia
08:28:55 L. Iľaščíková 2 Diskusia
08:29:25 J. Jakubov 1 Diskusia
08:34:15 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
08:36:52 UHA 1 Diskusia
08:37:05 J. Karabin 1 Diskusia
08:38:09 M. Gibóda 1 Diskusia
08:39:25 M. Špak 1 Diskusia
08:40:35 Z. Slivenská 1 Diskusia
08:42:28 Z. Slivenská 1 Diskusia
08:48:19 36. Zadanie pre Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“
08:48:39 M. Gibóda 1 Diskusia
08:50:47 L. Lörinc 1 Diskusia
08:51:12 M. Djordjevič 1 Diskusia
08:51:24 M. Špak 1 Diskusia
08:53:24 J. Jakubov 1 Diskusia
08:54:25 M. Špak 2 Diskusia
08:54:44 V. Knap 1 Diskusia
08:55:14 L. Iľaščíková 1 Diskusia
08:56:20 Z. Slivenská 1 Diskusia
08:56:58 M. Gibóda 2 Diskusia
08:57:09 M. Gibóda 2 Diskusia
08:58:37 D. Karaffa 1 Diskusia
08:59:34 D. Karaffa 1 Diskusia
08:59:37 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:00:38 Z. Slivenská 2 Diskusia
09:01:00 L. Rovinský 1 Diskusia
09:02:09 M. Špak 1 Diskusia
09:02:56 L. Iľaščíková 1 Diskusia
09:03:51 B. Berberich 0 Uznesenie
09:05:08 37. Zadanie pre Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“
09:05:18 L. Lörinc 1 Diskusia
09:06:10 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:07:20 M. Gibóda 1 Diskusia
09:08:23 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:11:20 F. Ténai 1 Diskusia
09:13:32 L. Rovinský 1 Diskusia
09:14:13 D. Karaffa 1 Diskusia
09:17:03 L. Lörinc 1 Diskusia
09:18:08 J. Karabin 1 Diskusia
09:18:50 B. Berberich 0 Uznesenie
09:20:05 38. Zadanie pre Územný plán zóny Košice Poľov, obytná zóna Poľov Pažiť
09:20:17 B. Berberich 0 Uznesenie
09:21:44 39. Územný plán zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7
09:22:00 B. Berberich 0 Uznesenie
09:23:17 40. Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2022
09:23:33 J. Filipko 1 Diskusia
09:29:01 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:30:09 D. Karaffa 1 Diskusia
09:31:09 L. Rovinský 1 Diskusia
09:31:59 L. Kovačevičová 1 Diskusia
09:33:46 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
09:33:53 L. Lörinc 1 Diskusia
09:35:02 M. Ihnát 1 Diskusia
09:36:08 Z. Lipták 1 Diskusia
09:38:02 M. Špak 1 Diskusia
09:40:16 M. Djordjevič 2 Diskusia
09:41:20 M. Ihnát 2 Diskusia
09:41:39 M. Seman 1 Diskusia
09:43:00 M. Špak 2 Diskusia
09:43:25 J. Karabin 1 Diskusia
09:44:11 J. Filipko 3 Diskusia
09:45:06 B. Berberich 0 Uznesenie
09:46:52 B. Berberich 0 Uznesenie
09:47:39 40.1 Parkovací systém Košice
09:47:59 M. Špak 1 Predklad
09:50:11 M. Ihnát 1 Diskusia
09:51:14 M. Djordjevič 1 Diskusia
09:54:22 M. Ihnát 2 Diskusia
09:55:35 L. Strojný 1 Diskusia
09:56:16 M. Špak 1 Diskusia
09:57:30 M. Špak 2 Diskusia
09:59:02 M. Ihnát 3 Diskusia
09:59:31 M. Gibóda 1 Diskusia
10:00:40 M. Špak 1 Diskusia
10:01:28 M. Špak 1 Diskusia
10:01:39 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:05:01 M. Špak 2 Diskusia
10:06:04 M. Djordjevič 1 Diskusia
10:07:09 M. Ihnát 4 Diskusia
10:08:20 Z. Slivenská 1 Diskusia
10:08:26 E. Blanár 1 Diskusia
10:09:26 Z. Slivenská 2 Diskusia
10:11:20 Z. Slivenská 2 Diskusia
10:11:23 J. Dvorský 1 Diskusia
10:13:04 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:16:01 M. Špak 3 Diskusia
10:17:08 Z. Lipták 1 Diskusia
10:18:23 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:18:30 M. Djordjevič 2 Diskusia
10:19:40 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
10:20:16 M. Ihnát 5 Diskusia
10:21:21 M. Špak 4 Diskusia
10:22:48 Z. Lipták 1 Diskusia
10:24:24 Z. Lipták 1 Diskusia
10:24:27 M. Gibóda 1 Diskusia
10:24:32 J. Filipko 1 Diskusia
10:27:04 M. Gibóda 2 Diskusia
10:28:07 L. Strojný 2 Diskusia
10:28:38 M. Špak 5 Diskusia
10:29:09 L. Lörinc 1 Diskusia
10:30:17 M. Ihnát 6 Diskusia
10:31:12 L. Rovinský 1 Diskusia
10:34:19 M. Špak 6 Diskusia
10:35:33 J. Karabin 1 Diskusia
10:36:22 Z. Slivenská 1 Diskusia
10:36:55 M. Lesňák 1 Diskusia
10:39:24 J. Karabin 1 Diskusia
10:41:31 D. Karaffa 1 Diskusia
10:42:30 L. Strojný 3 Diskusia
10:43:11 L. Rovinský 1 Diskusia
10:43:55 M. Gibóda 3 Diskusia
10:44:46 M. Špak 7 Diskusia
10:45:52 D. Karaffa 1 Diskusia
10:49:58 Z. Lipták 2 Diskusia
10:50:53 Z. Lipták 2 Diskusia
10:51:14 Z. Lipták 2 Diskusia
10:51:46 Z. Lipták 2 Diskusia
10:52:38 Z. Lipták 2 Diskusia
10:52:46 V. Saxa 1 Diskusia
10:53:56 M. Ihnát 7 Diskusia
10:54:22 M. Špak 8 Diskusia
10:55:26 M. Djordjevič 3 Diskusia
10:56:31 L. Strojný 4 Diskusia
10:56:52 L. Rovinský 2 Diskusia
10:59:02 M. Djordjevič 2 Diskusia
11:02:51 L. Rovinský 2 Diskusia
11:03:35 F. Ténai 1 Diskusia
11:04:40 D. Karaffa 2 Diskusia
11:05:45 M. Špak 3 Diskusia
11:07:31 M. Vrchota 1 Diskusia
11:09:46 L. Lörinc 1 Diskusia
11:11:06 M. Špak 9 Diskusia
11:12:16 D. Karaffa 3 Diskusia
11:12:59 M. Špak 4 Diskusia
11:16:07 L. Lörinc 2 Diskusia
11:17:13 M. Gibóda 4 Diskusia
11:18:19 D. Karaffa 4 Diskusia
11:19:33 L. Strojný 1 Diskusia
11:20:31 L. Strojný 1 Diskusia
11:20:40 B. Berberich 0 Uznesenie
11:23:12 B. Berberich 0 Uznesenie
11:24:36 41. Záverečný účet mesta Košice za rok 2021
11:24:57 V. Saxa 1 Diskusia
11:28:19 30.1 Dodatok č.7 k Tarife DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21.3.2022
11:28:19 V. Saxa 1 Diskusia
11:29:16 V. Saxa 1 Diskusia
11:37:37 41. Záverečný účet mesta Košice za rok 2021
11:38:00 B. Berberich 0 Uznesenie
11:39:38 42. Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na území mesta Košice 2022 – 2030
11:39:56 B. Berberich 0 Uznesenie
11:40:26 B. Berberich 1 Uznesenie
11:40:36 B. Berberich 1 Uznesenie
11:41:27 B. Berberich 1 Uznesenie
11:42:16 p. Boritáš 1 Uznesenie
11:47:45 43. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2022 - 2030 – aktualizácia
11:48:12 I. Petrovčik 1 Diskusia
11:51:29 L. Gurbáľová 1 Diskusia
11:53:19 L. Iľaščíková 1 Diskusia
11:55:02 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
11:57:22 I. Petrovčik 1 Diskusia
11:58:34 L. Iľaščíková 1 Diskusia
11:59:25 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
12:00:13 M. Vrchota 1 Diskusia
12:01:32 M. Vrchota 1 Diskusia
12:01:46 L. Rovinský 1 Diskusia
12:05:04 L. Lörinc 1 Diskusia
12:06:12 M. Vrchota 1 Diskusia
12:07:01 M. Djordjevič 1 Diskusia
12:08:40 I. Petrovčik 2 Diskusia
12:09:51 J. Hlinka 1 Diskusia
12:12:22 I. Petrovčik 2 Diskusia
12:14:49 F. Ténai 1 Diskusia
12:16:02 B. Berberich 1 Diskusia
12:16:24 M. Ihnát 1 Diskusia
12:17:27 D. Karaffa 1 Diskusia
12:20:41 I. Petrovčik 3 Diskusia
12:21:48 M. Ihnát 2 Diskusia
12:23:01 L. Gurbáľová 1 Diskusia
12:26:22 I. Petrovčik 4 Diskusia
12:27:29 M. Djordjevič 2 Diskusia
12:28:36 L. Lörinc 2 Diskusia
12:29:05 M. Gibóda 1 Diskusia
12:30:03 M. Gibóda 1 Diskusia
12:30:09 M. Vrchota 1 Diskusia
12:31:35 L. Rovinský 2 Diskusia
12:34:09 F. Ténai 1 Diskusia
12:36:41 D. Karaffa 2 Diskusia
12:39:51 B. Berberich 0 Uznesenie
12:40:38 B. Berberich 0 Uznesenie
13:48:21 44. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021
13:48:43 B. Berberich 0 Uznesenie
13:49:30 45. Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“
13:49:45 M. Gibóda 1 Predklad
13:50:12 Z. Lipták 1 Diskusia
13:53:12 L. Strojný 1 Diskusia
13:54:22 M. Ihnát 1 Diskusia
13:55:13 M. Vrchota 1 Diskusia
13:56:05 E. Blanár 1 Diskusia
13:58:03 L. Rovinský 1 Diskusia
13:58:20 M. Horenský 1 Diskusia
14:00:24 M. Gibóda 1 Diskusia
14:02:51 p. Daňo 1 Diskusia
14:03:45 Z. Lipták 2 Diskusia
14:05:12 Z. Slivenská 1 Diskusia
14:05:49 M. Gibóda 1 Diskusia
14:06:28 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:07:18 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:07:23 Z. Slivenská 1 Diskusia
14:07:58 Ing. Dlhý, MMK 1 Diskusia
14:09:51 Z. Lipták 1 Diskusia
14:10:50 Ing. Dlhý, MMK 2 Diskusia
14:12:06 M. Gibóda 1 Diskusia
14:12:18 Ing. Dlhý, MMK 3 Diskusia
14:13:25 E. Blanár 1 Diskusia
14:14:53 B. Berberich 0 Uznesenie
14:15:59 B. Berberich 0 Uznesenie
14:16:59 45.1 Žiadosť o finačnú kompenzáciu pre MČ Košice - Západ (SK-KLíma)
14:17:12 M. Vrchota 1 Predklad
14:20:17 M. Gibóda 1 Predklad
14:21:48 M. Vrchota 1 Diskusia
14:22:32 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:24:27 M. Vrchota 2 Diskusia
14:25:41 M. Gibóda 1 Diskusia
14:26:29 Ing. Dlhý, MMK 1 Diskusia
14:30:23 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:31:18 M. Vrchota 3 Diskusia
14:32:02 L. Rovinský 1 Diskusia
14:32:53 M. Vrchota 4 Diskusia
14:33:15 46. Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022-2030
14:33:42 Z. Lipták 1 Diskusia
14:34:48 B. Berberich 0 Uznesenie
14:35:34 47. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022
14:35:51 P. Huba 1 Diskusia
14:36:56 M. Ihnát 1 Diskusia
14:37:29 L. Gurbáľová 1 Diskusia
14:39:30 M. Špak 1 Diskusia
14:39:55 B. Berberich 0 Uznesenie
14:41:47 48. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa“ – projekt realizovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII)
14:42:10 B. Berberich 0 Uznesenie
14:43:09 49. Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice
14:43:25 B. Berberich 0 Uznesenie
14:44:18 50. Zmena člena orgánov v neziskovej právnickej osobe Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, v ktorej je mesto Košice zriaďovateľ
14:44:33 Z. Lipták 1 Diskusia
14:47:26 D. Karaffa 1 Diskusia
14:47:41 L. Rovinský 1 Diskusia
14:49:24 Z. Lipták 1 Diskusia
14:50:00 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:50:38 M. Ihnát 1 Diskusia
14:51:02 M. Špak 1 Diskusia
14:51:24 M. Ihnát 1 Diskusia
14:51:35 B. Berberich 0 Uznesenie
14:52:42 51. Návrh postupu zvýšenia základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s.
14:53:28 M. Gibóda 1 Predklad
14:55:00 M. Špak 1 Diskusia
14:55:37 M. Gibóda 1 Diskusia
14:56:19 L. Rovinský 1 Diskusia
14:56:29 M. Špak 1 Diskusia
14:56:37 L. Rovinský 1 Diskusia
14:56:52 B. Berberich 0 Uznesenie
14:58:13 52. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
14:58:29 M. Gibóda 1 Predklad
14:58:41 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:59:51 M. Gibóda 1 Diskusia
14:59:59 Z. Lipták 1 Diskusia
15:00:20 B. Berberich 0 Uznesenie
15:01:27 52.1 Memorandum medzi VSD, a.s. a mestom Košice
15:01:35 M. Špak 1 Predklad
15:04:33 J. Filipko 1 Diskusia
15:05:11 D. Karaffa 1 Diskusia
15:06:09 M. Špak 1 Diskusia
15:06:54 M. Špak 2 Diskusia
15:07:08 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
15:08:44 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
15:09:10 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
15:11:29 M. Špak 2 Diskusia
15:11:54 L. Lörinc 1 Diskusia
15:12:51 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Predklad
15:13:53 M. Špak 1 Diskusia
15:14:40 M. Špak 1 Diskusia
15:14:44 M. Špak 3 Diskusia
15:15:51 L. Rovinský 1 Diskusia
15:16:20 L. Lörinc 2 Diskusia
15:17:19 Z. Slivenská 1 Diskusia
15:18:20 M. Gibóda 1 Diskusia
15:18:25 M. Čop, riaditeľ MMK 1 Diskusia
15:19:53 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:20:56 53. Informácia o transformácii Nadácia PRO CASSOVIA
15:21:23 M. Gibóda 1 Predklad
15:22:42 Z. Lipták 1 Diskusia
15:23:54 J. Filipko 1 Diskusia
15:25:08 M. Gibóda 1 Diskusia
15:26:36 Z. Lipták 2 Diskusia
15:27:34 p. Gallo, hlavný kontrolór 1 Predklad
15:29:05 Z. Lipták 1 Diskusia
15:30:10 M. Gibóda 1 Diskusia
15:30:53 B. Berberich 0 Uznesenie
15:31:16 M. Gibóda 1 Uznesenie
15:31:39 M. Špak 1 Uznesenie
15:32:11 M. Gibóda 1 Uznesenie
15:32:22 F. Ténai 1 Uznesenie
15:32:45 B. Berberich 0 Uznesenie
15:33:46 54. Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov na obdobie piatich rokov
15:34:18 B. Berberich 0 Uznesenie
15:35:02 55. Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, Malá farma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
15:35:20 L. Strojný 1 Diskusia
15:36:01 M. Vrchota 1 Diskusia
15:37:12 B. Berberich 0 Uznesenie
15:38:20 B. Berberich 0 Uznesenie
15:39:12 56. Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko
15:39:46 p. Vrábel, BPMK 1 Predklad
15:41:00 B. Berberich 0 Uznesenie
15:41:51 57. Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice“
15:42:13 Z. Lipták 1 Diskusia
15:43:11 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:45:19 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:46:27 F. Ténai 1 Diskusia
15:47:36 Z. Lipták 1 Diskusia
15:48:49 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:50:07 E. Blanár 1 Diskusia
15:51:12 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:51:31 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:52:50 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:55:39 E. Blanár 1 Diskusia
15:56:09 J. Polaček, primátor mesta 1 Diskusia
15:57:04 J. Filipko 1 Diskusia
16:00:27 M. Gibóda 1 Diskusia
16:01:10 L. Kovačevičová 1 Diskusia
16:02:49 B. Berberich 0 Uznesenie
16:04:56 58. Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a služieb - Komplexná správa objektu Magistrátu mesta Košice a Nájomnej zmluvy (na odovzdávaciu stanicu tepla č. 11300 a transformátorovú stanicu TS č. 9416) v objekte Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
16:05:24 B. Berberich 0 Uznesenie
16:06:20 59. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Športového ihriska v Košickej Novej Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice
16:06:38 B. Berberich 0 Uznesenie
16:07:28 66. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 04.01.2022 a XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 18.03.2022
16:07:57 M. Ihnát 1 Diskusia
16:08:58 B. Berberich 0 Uznesenie
16:09:54 67. Interpelácie poslancov MZ
16:10:07 M. Špak 1 Diskusia
16:13:07 M. Vrchota 1 Diskusia
16:14:55 M. Horenský 1 Diskusia
16:15:22 V. Saxa 1 Diskusia
16:15:29 M. Lesňák 1 Diskusia
16:15:52 J. Karabin 1 Diskusia
16:16:27 M. Vrchota 2 Diskusia
16:16:54 68. Dopyty poslancov MZ
16:16:59 D. Karaffa 1 Diskusia
16:18:52 M. Vrchota 1 Diskusia
16:19:54 L. Rovinský 1 Diskusia
16:20:58 I. Petrovčik 1 Diskusia
16:21:34 69. Rôzne
16:21:45 M. Ihnát 1 Diskusia
16:22:26 M. Gibóda 1 Diskusia
16:23:09 M. Horenský 1 Diskusia
16:24:03 J. Filipko 1 Diskusia
16:25:04 F. Ténai 1 Diskusia
16:26:05 E. Blanár 1 Diskusia
16:26:41 Z. Lipták 1 Diskusia
16:27:10 M. Vrchota 1 Diskusia
16:28:00 70. Záver