Page 15 - vskratke_01_23
P. 15

OSOBNOSTI KOŠÍC


      Slávna rodáčka sa vrátila

      do svojho mesta


      V Košiciach prežila šťastné detstvo, čakala ju skvelá kariéra baletky, mala reprezentovať Maďarsko v gymnastike
      na olympijských hrách, venovala sa aj tancu, zažívala prvú lásku. Namiesto toho sa talentovaná a krásna 16-ročná
      dievčinka v roku 1944 spolu s rodičmi a jednou z dvoch sestier ocitla v tábore smrti, v Osvienčime.

      Edit Éva Éger so svojou staršou sestrou Magdou holokaust prežili. Vďaka vnútornej sile, nádeji, vôli i šťastiu.
      Obaja rodičia v lágri zahynuli, ďalšiu sestru Kláru, skvelú huslistku, ukryl v Budapešti, kde študovala na konzer-
      vatóriu, jej učiteľ...
      Hlboké jazvy                   „Nikto nemá v rodnom liste napísané, že život bude jednodu-
                               chý. To, čo sa nám stane v živote, nie je, ale nakoniec najdôleži-
                               tejšia vec. Najhoršie väzenie je to, ktoré si človek sám buduje vo
      Po emigrácii do USA, kde odišla v roku 1949 s manželom a ich svojej mysli. Keď sa chce z neho dostať, sám v sebe musí nájsť
      prvým dieťaťom, vyštudovala psychológiu, získala doktorát kľúč, ktorým sa vyslobodí, stane sa slobodným človekom,“
      z klinickej psychológie na Texaskej univerzite v El Pase, stala povedala Edit Éva Éger v jednom z množstva rozhovorov.
      sa medzinárodne uznávanou terapeutkou na posttraumatic-
      kú stresovú poruchu, vydala memoáre „Dar – 12 lekcií, ktoré  Pamätná tabuľa
      vám môžu zachrániť život“, a „Voľba“. Obidve knihy sa stali
      bestsellermi a ich preklad vyšiel aj v slovenčine.
                               Slávna rodáčka sa po desaťročiach, aj keď len symbolicky,
                               vrátila do rodného mesta. Na impozantnej budove Andrássy-
                               ho paláca odhalili generálna konzulka Maďarska v Košiciach
                               Ágota Hetey a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček pa-
                               mätnú tabuľu, ktorá nám pripomína, že svetoznáma psycho-
                               logička strávila svoje detstvo práve v tomto dome. Autorom
                               umeleckého diela, ktoré je mementom pred hrôzami fašizmu
                               a zároveň výzvou, že nikdy sa netreba vzdávať, je akademický
                               maliara Otto Szabó.
                                                Mikuláš Jesenský


         Edit mala reprezentovať Maďarsko v gymnastike na olympijských hrách,
              venovala sa aj tancu. Foto na strane: Facebook Edith Eger
      Edit Éva Éder, rodená Elefántová, sa narodila v židovskej ro-
      dine. To bol jediný dôvod, pre ktorý sa spolu s jej najbližšími
      príbuznými ocitla na hrane života a smrti. Na vlastnej koži
      okúsila, čo je to mučenie, smrť najbližších, každodenný boj
      o prežitie. Traumatické zážitky nechali v duši mladej ženy hlbo-
      ké jazvy. S nikým nechcela hovoriť o svojej minulosti, vyčítala
      si, že prežila hrôzy holokaustu, kým milióny nevinných ľudí,
      vrátane jej rodičov, sa stratili v nenávratne.

      Kľúč k oslobodeniu


      Nakoniec sa jej s ťažkou traumou podarilo aj vďaka štúdiu
      psychológie vysporiadať. Osobnú tragédiu premenila na skú-
      senosť, ktorá môže byť prospešná pre každého človeka. Vďaka
      tomu sa radí do svetovej špičky v práci s vojnovými veteránmi
      trpiacimi posttraumatickou stresovou poruchu.              Edit Eger žije v San Diegu (Kalifornia, USA).
                                         Január 2023 | V SKRATKE | 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20