Page 11 - vskratke_01_23
P. 11

KALENDÁRIUM
      KOŠICE V ROKU 2022      PREHĽAD VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ UPLYNULÉHO ROKU V ŽIVOTE NÁŠHO MESTA.            Najlepšie základné školy na Slovensku sú v Košiciach
         JANUÁR škôl na Slovensku za rok 2021. Na „medailových miestach“ sa umiestnili dve základné školy z Košíc.
            Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček hodnotenia základných a stredných

            Prvenstvo patrilo ZŠ Staničná, tretia priečka ZŠ Park Angelinum.
            Kino Družba má nového nájomcu
            Nájomnú zmluvu na 25 rokov podpísal riaditeľ OZ Chi3 Milan Antol s primátorom Jaroslavom Polačekom.
            Cieľom je obnoviť činnosť kina najneskôr do 7 rokov. Predpokladané náklady sú 4,5 milióna eur.
            Na Galaktickej pribudla nová škôlka
            Celkové investície dosiahli takmer 750-tisíc eur, vďaka zvýšeniu kapacity o 120 miest už nebudú musieť
            odmietnuť záujemcov o umiestnenie dieťaťa.
         FEBRUÁR V priebehu 18 mesiacov prejde zásadnou obnovou interiér i exteriér haly, ktorý nadobudne pôvodnú
            Začala sa rekonštrukcia Angels arény

            podobu z polovice minulého storočia.
            Mesačník KOŠICE V SKRATKE získal prestížne ocenenie
            Mestské noviny KOŠICE V SKRATKE sa v rebríčku Hlásne trúby, ktorý každoročne zostavuje Transparency
            International Slovensko (TIS), umiestnili na prvom mieste. Rebríček hodnotí noviny samospráv z hľadiska
            užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru. Mesačník KOŠICE VSKRATKE ako prvý dokázal
            preniknúť do hornej štvrtiny škály hodnotenia a získal 77 %. Primátor sa podľa hodnotenia TIS v novinách
            nevyskytuje často, rozoberajú sa v nich miestami aj pálčivé témy s pluralitnými názormi, priestor dostáva
            i kritika.
            Zmena pravidiel v pešej zóne

            Prvým marcom sa zmenili podmienky pre vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta. Cieľom je
            zníženie počtu automobilov a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov centrálnej mestskej zóny.
            Poslanci schválili finančnú pomoc Ukrajine

            Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci finančnú pomoc Ukrajine vo
            výške 200-tisíc eur. Polovica sumy pôjde na pomoc partnerskému mestu Užhorod, zvyšok pre občianske
         MAREC Ostrý štart na modernizácii Slaneckej cesty
            združenia a organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny.


            Frézovaním asfaltu sa naplno rozbehli stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii Slaneckej cesty.
            Spoločnosť Doprastav Bratislava, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 11,9 milióna eur s DPH,
            čo oproti predpokladanej hodnote zákazky predstavovalo 38-percentnú úsporu, ju má podľa zmluvy
            ukončiť v auguste 2023.
            Hokejista Erik Černák obhájil prvenstvo

            Odchovanec košického hokeja, hráč klubu NHL Tampa Bay Lightning Erik Černák sa stal absolútnym
            víťazom ankety Športová osobnosť Košíc (ŠOK) za rok 2021. Je prvým športovcom, ktorý v 13-ročnej
            histórii podujatia získal toto ocenenie dvakrát za sebou.

                                          Január 2023 | V SKRATKE | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16