Page 8 - vskratke_06_22_web
P. 8

POMOC UKRAJINE


      Prvá dáma USA

      navštívila aj Košice

      Prísne bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia v Košiciach boli v nedeľu 8. mája predzvesťou vzácnej
      návštevy. Na Deň matiek zavítala do metropoly východu manželka prezidenta Spojených štátov amerických Jill
      Bidenová.

      Prvá dáma USA navštívila Centrum prvého kontaktu pre utečencov z Ukrajiny v priestoroch kúpaliska Červená hviezda, potom
      sa v Základnej škole Tomášikova stretla s ukrajinskými školákmi a ich matkami.

      V Centre prvého kontaktu             pomoc, právne poradenstvo a ďalšie užitočné služby.

                               Slová vďaky a uznania
      Jill Bidenovú v Centre prvého kontaktu sprevádzal okrem
      primátora Jaroslava Polačeka aj splnomocnenec mesta Košice
      na pomoc vojnovým utečencom Roman Dohovič. Oboznámili V súčasnosti sa na chode humanitárneho centra podieľa 60
      ju nielen s fungovaním humanitárneho centra, ale hovorili aj ľudí, v 8-hodinových zmenách sa ich strieda približne 10 až
      o spolupráci s mnohými neziskovými organizáciami či o šted- 15. Podľa koordinátorky dobrovoľníkov Adriany Čurajovej ide
      rých darcoch, medzi ktorých sa osobným finančným príspev- prevažne o ukrajinských študentov študujúcich v Košiciach:
      kom 50-tisíc dolárov zaradil aj bývalý viceprezident americkej
      spoločnosti U. S. Steel Košice James Bouchard.  „Pani Bidenová si so záujmom vypočula aj ich osudy. Mnohí
                               z nich sa popri štúdiu starajú ešte aj o svojich mladších súro-
      „Návšteva Jill Bidenovej je pre nás obrovskou poctou. Vnímam dencov, ktorých rodičia poslali do Košíc, zatiaľ čo oni zostali
      ju ako istú formu uznania a zadosťučinenia, že svoju prácu ro- doma bojovať alebo starať sa o svojich starších či chorých
      bíme dobre, keď sa správy o nej dostali do zahraničia,“ povedal príbuzných. Prvá dáma USA veľmi ocenila ich obetavosť a od-
      na margo návštevy prvej dámy USA Roman Dohovič.  hodlanie pomáhať svojim krajanom.“
      Bránami humanitárneho centra prešlo od začiatku vojny vyše Medzi deťmi a matkami

      50-tisíc Ukrajincov. Počas prvých týždňov cez Košice denne
      tranzitovali tisícky ľudí, v súčasnosti sa denné návštevy Čer- Jill Bidenová potom zavítala do Základnej školy na Tomášikovej
      venej hviezdy počítajú v stovkách. Všetci odídenci tam nachá- ulici v Košiciach.
      dzajú bezpečný priestor na oddych, občerstvenie, zdravotnú
                 V Centre prvého kontaktu pre utečencov z Ukrajiny sa prvá dáma USA zaujímala aj o prácu dobrovoľníkov. Foto: Miroslav Vacula


      8 | V SKRATKE |Jún 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13