Page 5 - vskratke_07_08_22
P. 5

TÉMA

                Nové mestské centrum má byť uhlíkovo neutrálnou štvrťou s množstvom zelene. Vizualizácia: Projekčná kancelária Gogolák + Grasse
      Dobré miesto na život i relax           týmto ďakujem,“ povedal primátor na tlačovej besede venovanej
                               vyhláseniu výsledkov súťaže.

      Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) víťazný projekt „Súťaž bola kvalitne zorganizovaná. Vážim si, že od členov výbe-
      urbanistickej súťaže v budúcnosti výrazne zmení tvár celého centra rovej komisie sme dostali aj odporúčania ako ďalej pokračovať,
      mesta. Teší ho, že namiesto zanedbanej lokality, kde sú zväčša prie- a ktoré kroky sú nevyhnutné napríklad aj na to, aby sme sa mohli
      myselné areály, alebo tam rastie burina, môže vzniknúť moderná uchádzať o ďalšie európske zdroje. Pred začiatkom súťaže som
      štvrť s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.   dúfal, že sa porote podarí vybrať uskutočniteľný a pekný návrh.
                               Ten víťazný je nadčasový a s kvalitnými riešeniami. Namiesto sivej
      Zdôraznil, že v každom modernom európskom meste sa život, škaredej plochy vznikne pekná štvrť. Zároveň sa tým splní sen
      ale aj ďalšie aktivity koncentrujú okolo rieky, ktorá ním preteká. mnohých Košičanov, keďže opätovne prinesie rieku do mesta bez
      Lokalita okolo Hornádu má podľa neho obrovský potenciál. Mala toho, aby sme museli zmeniť jej tok,“ dodal.
      by integrovať nielen bývanie, služby alebo štátne inštitúcie, zdra-
      votné zariadenie, ale aj voľnočasové aktivity a relax v podobe napr.
      kaviarničiek s výhľadom na park. Zároveň by mala komplexne  Odmeny pre finalistov
      vyriešenú dopravu s dôrazom na ekologické prepojenie s „klasic-
      kým“ centrom mesta a všetkými smart riešeniami pre 21. storočie.
                                 Víťazná kancelária Gogolák + Grasse z Prahy
      Dlhodobý proces                   získala 30-tisícovú odmenu, strieborní medailisti
                                 – košická spoločnosť Zoidberg projekt 20 000 eur
                                 a „bronzová spoločnosť“ Between z Bratislavy
      „Už pred takmer 3 rokmi sme sa začali zaoberať tým, či by aj v Ko- 15 000 eur. Zvyšní traja postupujúci do druhého kola
      šiciach nemohlo okolo Hornádu vzniknúť také mestské centrum,  (M.S. Architekti, Compass a Ing. arch. Ivan Matys
      aké poznáme z niektorých veľkých európskych metropol. Išlo  I.A.M. Projektová a obchodná kancelária) si odniesli
      o dlhodobý proces, ktorému predchádzali rokovania s architek- po 5 000 eur.
      tami a pamiatkarmi a konzultácie s mnohými ministerstvami. Za               (MK)
      tým, že tu dnes stojíme, stálo obrovské množstvo ľudí, ktorým                                        Júl / August 2022 | V SKRATKE | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10