Page 9 - vskratke_07_08_22
P. 9

SAMOSPRÁVA      tóriu zákaz vstupu a smútočné obrady sa museli presunúť
      na Verejný cintorín. Samotné spopolňovanie tiel sa vyko-
      náva tak ako doposiaľ.
      Aby nedošlo k ďalšiemu poškodzovaniu a zatekaniu stre-
      chy, bude nutné ju opraviť alebo aspoň provizórne prekryť
      ešte pred začiatkom zimy.

      Pomoc Detskej železnici a ZOO

      V prípade zoologickej záhrady poslanci odhlasovali sumu
      25 000 eur, pri Detskej železnici Košice predstavuje
      schválená finančná pomoc 10 000 eur. Na tratiach Det-
      skej železnice v Čermeľskom údolí, ktorých väčšina je vo
      vlastníctve mesta, došlo po prietrži mračien v piatok 9.
      júna k vyliatiu Čermeľského potoka a zaplaveniu trate
      a mostných konštrukcií.

      Silný vietor a dážď narobili škody aj v zoologickej záhrade.
      Popadané stromy a konáre poškodili kovové oplotenia
      a elektrické ohradníky vo viacerých výbehoch, prepadla
      sa tam aj časť cesty.

      Mesto očakáva, že organizácie využijú na odstraňovanie
      následkov aj vlastné rezervy a zdroje.
                          (MK)
                               Mesto finančne pomôže aj Detskej železnici, kde voda z Čermeľského potoka po
                                 prietrži mračien zaplavila trate a mostné konštrukcie. Foto: Miroslav Vacula

      Mestské zastupiteľstvo v skratke

      Poslanci sa zaoberali aj ďalšími dôležitými témami.

      Parkovací systém                 sa pre ÚVP zvýšila pôvodne plánovaná dotácia o 6 000 eur
                               na konečných 28 600 eur. Srdce pre mačky dostanú na tento
      Spomedzi všetkých bodov sa najviac, až poldruha hodiny, rok 22 600 eur a Malá farma Košice 18 800. Spolu si rozdelia
      poslanci zaoberali parkovacím systémom v meste, ktorý na 70 000 eur, čo je takmer 9-krát toľko ako v roku 2018.
      rokovanie predložil poslanec Miroslav Špak (nezávislý). Jeho
      návrh, aby mesto rokovalo o predĺžení zmluvy s bratislavskou  Klimatická zmena
      spoločnosťou EEI, ktorá sa po desiatich rokoch končí tento
      mesiac, neprešiel.                Mestské zastupiteľstvo schválilo aj strategický dokument
                               Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udrža-
      Príspevok na obedy                teľnej výroby a spotreby energie v meste Košice a Adaptačný
                               plán mesta Košice na zmenu klímy 2022-2030.
      pre dôchodcov
      Mesto bude od 1. júla 2022 prispievať košickým dôchodcom Zahraničný investor mieri

      na ich obedy vyššou sumou. Kým doteraz to bolo 1,20 eur, po  do Valalikov
      jednomyseľnom odsúhlasení poslancami sa výška príspevku
      na stravu zvýši na 2 eurá. Zastupiteľstvo tiež schválilo zvýšenie Zastupiteľstvo si vypočulo aj informáciu zástupcu Valaliky
      hranice príjmu seniorov, ktorý je podmienkou priznania tohto Industrial Park s.r.o. V tamojšom priemyselnom parku, ktorý
      príspevku, z pôvodných 475 eur na 500 eur mesačne.  sčasti zasahuje aj do katastra mesta, rokuje štát so zahranič-
                               ným investorom o výstavbe nového závodu. Rozhodnutie
      Dotácie pre útulky                o definitívnom umiestnení novej prevádzky, v ktorej by vznik-
                               li pracovné miesta pre 8 - 10 000 zamestanancov, by malo
      Poslanci rozhodli aj o poskytnutí dotácií pre Srdce pre mačky, padnúť po uzávierke aktuálneho vydania KOŠICE V SKRATKE.
      Malá farma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP).               (MK, MJ)
      Pozmeňujúcim návrhom poslanca Ladislava Strojného (KAN)
                                       Júl / August 2022 | V SKRATKE | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14